Tarieven

 

Tarieven Particulier

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek:

Gratis!

Coachsessie (45 minuten):

30,00 Euro excl. BTW (36,30 – incl. 21% BTW)

Vergoedingen

Via je werkgever:

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Ook voorzien CAO’s regelmatig in een afspraak daarvoor. Over het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coachsessies bij werkgerelateerde vragen.

Via de Belasting:

Indien je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan zijn deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekbaar. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Voor informatie kun je de Belastingdienst benaderen.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Info Vergoedingen Verzekeraar

Via je verzekering in het basispakket is alleen opgenomen:
GLI: Wat is Gecombineerde Leefstijl Interventie?

De GLI richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl. De leefstijl gaat over het gedrag rond voeding, bewegen en ontspanning. Het doel is onder andere om af te vallen en een betere kwaliteit van leven. De opbouw bestaat uit een intake gevolgd door coaching in individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Het is een intensief tweejarig traject.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je moet 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet je een matig of sterk verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR) hebben. Dat betekent een Body Mass Index (BMI) boven de 30 of een BMI boven de 25 met verhoogd risico op chronische aandoeningen. De huisarts of medisch specialist stelt dit vast.