Over Monique

Waar Monique op focust: Veiligheid – Gezondheid – Welzijn

Vanuit de waarden Veiligheid – Gezondheid – Welzijn kijk ik vaak om me heen waarbij situationeel handelen en keuzes maken zorgen voor flexibiliteit. Het gaat om leren herkennen en onderkennen, en veranderen. Iedere dag is nieuw en geen situatie is dan hetzelfde.

Waarover ben ik enthousiast?

Graag neem ik diverse methodes en therapieën in ogenschouw, zoals: Rationeel Emotieve Therapie, Neuro Linguistic Programm, Transactionele Analyse, Mindfulness en het vervolg ‘Compassiegericht Focussen’, GROKKEN (geweldloze communicatie), kernkwadranten en meer.

Kennismaking met Monique Willems

Er zijn altijd goede dingen om je heen en in jezelf te vinden waarop je kunt voortborduren. Dat vertrouwen is de essentie en ik ga graag uit van de kracht en mogelijkheden van mensen.

Mijn opleidings- en werkervaringsachtergrond liggen onder meer op het terrein van personeelsontwikkeling en de optimalisatie van de omstandigheden waaronder mensen werken. Want hoe prettiger jij je voelt, hoe beter het gaat op je werk en privé. Het Rendement van Geluk is daarvan een trending topic aan het worden. Daarnaast beschik ik over kennis en ervaring op het gebied van neuro- en voedingsaspecten en het verkrijgen van een kwaliteit van leven. Ieder heeft een eigen drive voor willen aanpakken van allerlei omstandigheden om de Art de Vie te kunnen “leven”. De term “Humeurmanagement” die de filosoof René Gude aan ons heeft nagelaten is zeker een pijler waar ik me op richt.

Ik heb diverse trainingen gevolgd die in het pallet van het van Leefstijl vallen. Zo ben ik als afnemer van trainingen zeer enthousiast geworden over geweldloos communiceren, over mindfulness, maar ook over de compassietraining. Het gedragsmodel van Transactionele Analyse is aan mij bekend. De positieve gevolgen bieden me veerkracht en de rust en ruimte om nieuwe wendingen te geven aan situaties.

Optimistisch, activistisch en resultaatgerichtheid zijn trefwoorden die bij mij passen en eigenschappen waar je je voordeel mee kan doen.