Cognitieve Gedrags Coaching Previous item Oplossingsgericht Denken Next item Relaxatie Oefening en...

Cognitieve Gedrags Coaching

Gedrag en positief insteken op je volgende dag

Door middel van inzicht in gedrag, aangeleerde reacties op beloning, zg strokes, kun je andere keuzes maken. Jezelf besturen heeft een grote impact op je gevoel van geluk.

Vaak weet je wel dat je gedrag wat je wilt afleren er ooit is gekomen, en dat verleden, opvoeding en conditionering een rol speelde bij het inslijten van gewoonten. Zelf maatschappelijke- of groepsdruk vanuit je adolescentie tijd kan je nog in de weg zitten. Maar als het eraan kon, kan het er ook weer af. En tot hoever is iets aangeboren?

Transactionele Analyse geeft je handvatten bij de positie van waaruit je beslist, praat en handelt. Helderheid hebben daarover is zeer bijdragend aan zelfbewustzijn en aan je welzijn en een veranderkans om niet te laten liggen.

Verbeter Arbeidstevredenheid

Nadat je inzicht hebt in de basale voorwaarden om je werk te doen, wil je weten wat, hoe je dat oppakt of hervat. Ook zijn voor onbekende terreinen nieuw te ontwikkelen of aan te scherpen competenties nodig of inzicht in team-processen en je rol daar in. Empowerment op waar je goed in bent heeft dan de focus. Deze aspecten worden je via coaching aangereikt.

Loopbaanswitch naar vervullende Loopbaan

Bij het reflecteren op competenties is het nuttig te weten wat het zijn. Ik noem ze de input van jou, die bijdraagt tot output; resultaten die al dan niet in team-verband gehaald zijn. Competenties zijn vaak werkwoorden of actieve omschrijvingen zoals analyseren, beïnvloeden, besturen, faciliteren, beschouwen, vertrouwen en veerkracht.

In de loop van je school-, studie- en loopbaantijd, maar ook vrije tijd heb je verschillende rollen beoefend. Allerlei projecten zijn misschien al door je handen geweest. Het is de kunst je te herinneren en in kaart te brengen waar jij je op je best in voelde. Welke inbreng waardeerde de ander, en waar kan jij met tevredenheid op terugkijken. Met de coaching kun je een mobiliteitstraject goed invullen en beslagen ten ijs komen.

Leren van je Sollicatie tot Pensioen

Leren doe je met behulp van verschillende media. Ook voordoen en nadoen is een leermethode. Misschien heb je van het Leermodel van Kolb gehoord, of de Leerpyramide. Je kunt via een test merken waar je staat qua talent. Je kunt een boek erover lezen, een curus volgen, met con-collega’s via een forum, of via je werk praten. Dat heet intervisie. En je kunt een coach, of supervisor in de hand nemen.

Transformeer je Geld- en Bestedings-Mindset

Weet je hebt en hoe je het besteedt. Geld maakt niet gelukkig, maar onder een minimum nemen je zorgen toe, dus rondkomen met wat je hebt is van belang.

Met meer dan €90.000,- per jaar kun je per dag niet meer pretstofjes aanmaken, maar maak ze aan. En met genoeg geld kun je leuke dingen doen om je pret aan te maken.