Privacy

Privacyverklaring Monique Willems Coaching

Monique Willems Coaching respecteert de privacy van bezoekers van de website www.moniquewillemscoaching.nl (hierna: de ‘Website’) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Monique Willems Coaching verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens

Monique Willems Coaching behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Monique Willems Coaching verzamelt o.a. Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de Website.

Contactformulier

Als u het contactformulier op de Website invult, dan worden de gegevens die u aan Monique Willems Coaching toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Monique Willems Coaching verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres, nu opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van de eventuele naam van uw organisatie en telefoonnummer is optioneel. De door u verstrekte Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Monique Willems Coaching heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de Persoonsgegevens of dat de Persoonsgegevens verloren gaat.

Gebruik van cookies

De Website plaatst geen cookies.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Monique Willems Coaching heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt na inzage, Monique Willems Coaching verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Monique Willems Coaching
Snip 77 9728 XR Groningen (NL)
E-mail Monique Willems Coaching

Aanpassen Privacyverklaring

Monique Willems Coaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.

Deze versie is opgesteld op 1 september 2019