Schijf van Vijf bij Tips voor eten en afvallen

Er is weer een Hausse in aandacht voor de Schijf van Vijf (als je er op let, zoals ik). Met de start van een nieuwe lente hebben we ook een nieuwe schijf van vijf. Het idee is hetzelfde als voorheen en een paar dingen zijn veranderd. De Gezondheidsraad had in 2015 al een nieuwe richtlijn voor goede voeding en die is enigszins verwerkt in de Schijf van Vijf.

Kennis is macht, ook voor afvallen

Afvallen kent vele hobbels; kennis van brein en marketing helpt je Kennis is macht, ook als afvallen van een paar kilo je wens is Ik merkte tijdens mijn zoektocht over onderwerpen die met afvallen te maken hebben dat je tips krijgt die afgeleid zijn van kennis over jezelf, over je brein en impulsen. Bijvoorbeeld dat […]

Kennis gezondheid bij kinderen en ouderen

Waarom is het goed dat zes Pabo’s leerkrachten opleiden, die basisscholen ondersteunen in kennisovedracht over gezonde leefstijl en gezond eten? Ook het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt dit initiatief.