add-executieve functies brein

ADD ondersteuning helpt bij Leefstijlverandering

Hoe ADD (Attention Deficit Disorder) kan helpen bij Leefstijlverandering

Je kent het misschien: Een product was voor het één ontwikkeld, maar wordt in een totaal andere toepassing bekend, en gebruikt. Bij het begeleiden van personen met ADD is bepaald gedrag als O.K. geaccepteerd, omdat je nu eenmaal zo bent. ADD, wordt gezegd, heeft te maken met de Executieve Functies van je hersenen. ADD is wel eens lastig, maar als je er rekening mee houdt en handvatten inzet kun je er heel gelukkig bij/mee worden. Maar als je dat pakket van handvatten achterwege laat, kun je ook heel ongelukkig worden, depressief zelf. Leefstijlverandering, ADD en Executieve Functies van hersenen hebben wat gemeenschappelijk.

En waarom heeft dat met Leefstijlverandering te maken?

Bij ADD hebben de experts een ordening aangebracht in gedragskenmerken en invloeden ervan, op ervaringen en gevoelens. Het gedrag, de kenmerken doen zich voor als gevolg van een bepaald mechanisme in je brein. De zogenaamde Executieve Functies. Het woord executie ken je misschien, of bijvoorbeeld CEO (Chief Executive Officer). Deze laatste is het beeld dat je kan oproepen, of zoals bij WikiPedia staat, een ondernemer van een groot bedrijf.

De Executieve functies (EF)

EF van het brein helpen bij leefstijlveranderingen en afvallen.

Volgens WikiPedia worden bij EF de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan.
EF zijn lastig eenduidig te definiëren. Dit komt doordat zij meerdere verschillende deelfuncties omvatten. EF worden wel vergeleken met de taken van een ondernemer van een groot bedrijf.
Een baas in je hoofd die belangrijke beslissingen neemt, die informatie verwerft, en verwerkt en het bijhorende gedrag uitvoert voor de gewenste richting, of bij voortschrijdend inzicht, de gewenste nieuwe richting.

Wanneer zijn executieve functies vereist?

Een tweetal psychologen hebben 5 gebieden omschreven waarin de functies vereist zijn en vier van de belangrijke bij de wijziging in leefstijl zijn:

 • situaties waarbij ingeroest gedrag of gewoontes moeten worden doorbroken
  nieuwe vormen van gedrag of nieuwe opeenvolgingen van handelingen
 • situaties waarbij planning en besluitvorming vereist is
 • situaties waarbij bijsturing en foutencorrectie van gedrag nodig is

In de oertijd was een beetje meer of minder van de CEO niet van belang, omdat we minder individueel en meer samen deden. De groep kende diverse talenten en samen werd de jacht- of verzamelbuit geoogst. Nu, in 2018 speelt een andere samenleving, meer individueel dus, waarin je een soort Manus van alles moet kunnen zijn.

Wat speelt nu bij ADD, en waarom is dat voor Leefstijlverandering van belang?
 • afspraken vergeten (met jezelf)
 • aandacht erbij houden kost veel energie (lezen, e.a. activiteiten)
 • dingen uitstellen
 • overzicht missen
 • als je eenmaal ergens mee bent begonnen, kun je moeilijk stoppen
 • inschatten van benodigde tijdsduur is moeilijk
Problemen die zich voor kunnen doen en een start met de aanpak

Bij het hebben van overzicht, het gevoel hebben grip te hebben op je situatie, schuurt het dan. Je gevoel van onzekerheid kan toenemen en tezamen leidt het misschien tot stemmingsproblemen. Problemen, want je acties, je voornemens lukken maar niet en je zelfbeeld daalt.

Problemen bij de Executieve Functies zijn geënt op: Zelfbewustzijn, Zelfbeheersing, Aandacht en Werkgeheugen. Als je een stappenplan maakt, of meerdere, want Leefstijlverandering vraagt meestal om ingrepen op meerdere vlakken in je leven, moet je dus een overzicht maken, en flexibel zijn. Ook is tijdsduur een aspect. Bij het falen in je gedrag, kun je dan de moed verliezen. Faalervaringen en gevoelens erover zijn enorm belangrijk bij ontmoedigd raken. Het plezier houden in wat je doet is een voorwaarde voor volhouden in de ingeslagen weg.

Dus antwoord vinden op vragen als: Wat motiveert me, wat doe ik bij terugval in oude gewoonten, wat zijn mijn oude gewoonten, wat worden mijn nieuwe gewoonten, wat vier ik na een bepaalde periode etc. is van belang bij volhouden en eigen maken van de nieuwe gewenste richting.

Geplaatst in Artikelen en getagd met , , , , , , .